Zengin Olma Büyüsü

Cenab-ı Hakk’tan hayırlı zebginlik istemek için Leyl Suresi yüz sekiz (108) kere okunur.
LEYL SURESİ
Bismillahirrahmanirrahiymi.
(1)velleyli iza yağşa.(2)vennehari iza tecella.(3)ve ma halakazzekere vel’ünsa.(4)inne sa’yeküm leşetta.(5)feemma men a’ta vetteka.(6)ve saddeka bilhusna.(7)fesenüyessirühu lilyüsra.(8)ve emma men bahıle vestağna.(9)ve kezzebe bilhusna.(10)fesenüyessirühu lil’usra.(11)ve ma yuğniy ‘anhü malühu iza teredda.(12)inne ‘aleyna lelhüda.(13)ve inne lena lel’ahırete vel’ula.(14)feenzertüküm nazen telezza.(15)la yaslaha illel’eşka.(16)elleziy kezebe ve tevella.(17)ve seyücennebühel’etka.(18)elleziy yü’tiy malehu yetezekka.(19)ve ma liehadin ‘ındehu min nı’metin tücza.(20)illebtiğae vechi rabbihil’a’la.(21)ve lesevfe yerda.

Arananlar:zengin olma büyüsü,büyü yaparak zengin olmak,zengin olmak icin buyuler,büyü ile zengin olma,zengin olmak büyüsü,büyü ile zengin olmak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir