Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim Faziletleri

Fazileti bol bu ayeti kerimenin havvası ve faydası şöyledir değerli ziyaretçilerimiz

Bismillâhirrahmânirrahiym. Selâmün kavlen mir rabbir rahîm.
olup, (58. Ayeti kerime) bu Ayet 16 harf ve dört kelimeden
meydana gelmiştir. Onaltı harfin yedisi bir kez, dokuz harfi ise
tekrarlanmıştır. Bir kez geçen harfler (Sin Kaf Vav Nun Be Ha Ye)
bunlardır. Tekrar edilmiş harfler ise Elif o harfi iki
kez, lam iki, Ra 0 iki, Mim harfi ise üç kez tekrar edilmiştir. Bir
kez geçen sin kaf vav nun be ha ve ye harfleri yedi gezegene,
tekrar edilmiş olan elif lam ra ve mim harfleri ise dokuz feleğe
bağlıdır. Bu Ayeti Kerimede altı adet nokta olup, noktanın üçü
yukarıda Kaf Nun n K üçü ise Be Ye p aşağıdadır. Kaf
harfindeki iki nokta ateş ile havaya, Ye harfindeki iki nokta toprak
ile suya bağlıdır. Nun harfindeki nokta güneşe, be harfindeki nokta
kamere bağlıdır. Bu Ayetin harflerinde de dört anasır mevcuttur.
Beş ateş harfi, dört toprak, iki hava ve beş adette su harfi vardır.
Bu Ayeti kerimenin cümelil ebced adedi 818 dir.

Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn’i baştan
başlayıp, bu Ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya
devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.

– Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa
mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 defa okuyup
nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya
daha fazla devam edilirse Allah ın izniyle şifa bulur.

-Her türlü dilek için: Yâsîn sûresini oku ve ”Selâmün kavlen
mir rabbir rahîm” Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar
edip, 18 de bir (1) ve her 100 defanın sonunda bir defa şu buyuyı:

Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ
kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe
da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadi
lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en
tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ
âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

– Rızkı dar ve kârıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir
kimse Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest alıp,
iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine
otursun. Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini
okuyup, Yâsîn sûresini okumaya başlasın. ”Selâmün kavlen mir
rabbir rahîm” Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip,
Yâsîn’i bitirdikten sonra şu buyuyı okusun

Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi
hakki Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzuknî rizkan
halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri
ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.

Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup tamamladıktan
sonra 3 defa salavati şerife getirirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan
kurtulur. Rızkı bollaşır ve kârıda çoğalır.

gizli-ilimler.com

Arananlar:selamün kavlen mirrabbirrahim,selamün kavlen min rabbin rahim fazileti,selamün kavlen mirrabbirrahim fazileti,selamun kavlen mir rabbir rahim fazileti,selamün kavlen mirrabbirrahim 713 kere,selamün kavlen min rabbin rahim 1479,selâmün kavlen mir rabbir rahîm,selamn kavlen mirrabbirrahim,selamün kavlen min rabbin rahim fazileti 1479,selamün kavlen mirrabbirrahim manası

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir