Bırakan Kocayı Geri Döndürme Duası

Sizden ayrılan veya bir sebepten ötürü giden kimselerin geri gelmesi amacıyla okunan dualardır. Dua aşağıda olduğu gibi okunur.
Gelmesini istediğin bir kişiyi düşünerek 3 veya 7 gece
geç saatlerde 70 kere “ SURETÜL KARİA “ ı okumaya devam edersen dilediği kimseyi celp ve tesir eder .
Sure budur:
Karia Suresi
Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.
Anlamı: Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.
Korkunç olay. Nedir korkunç olay? Korkunç olayın ne olduğunu nerden bileceksin? O gün, insanlar, dağılmış pervaneler gibi olur. Dağlar ise saçılmış yün gibi olur. Kimin tartıları ağır gelirse. O, hoşnut olacağı bir hayat içinde. Kimin tartıları hafif gelirse. Onun da anası Haviye. Onun ne olduğunu sana bildiren ne? O, kızgın bir ateştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir